Transporter

Vi har ett antal lastbilar för transport av gods och schakt samt trailers för transport av maskiner och större/längre gods. Flera av lastbilarna är utrustade med kran.