MASKINPARK

LPR har specialmaskiner för bl.a. spårarbeten, containerhantering, plogning och sandupptagning. Vi har också utrustning för att utföra arbetsuppgifter i spårmiljö såsom rälsklipp, slipersbytarblad, stoppaggregat, personkorgar, neutraliseringsutrustning och snö/makadamsopar. Vi flyttar våra maskiner och redskap i egen regi med lastbilar och maskintrailers.