Jour dygnet runt Tel  0707 - 68 57 49

splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash

Utbildning

LPR utför utbildningar inom järnvägssäkerhet, bl. a.:
BARÅD - Råd och Skyddsinformation
BARÅDI - Informatör i Råd och Skyddsinformation
BASÄVISTA - Vistas i spår
BASÄSKYDD - Skydds- och säkerhetsledare
BASÄTSM - Tillsyningsman A-, E- och L-skydd samt vägvakt
OPT-TSA - Operatörsutbildning Tunga Spårgående Arbetsredskap

Kontakta oss för mer information. Repetitionsutbildning för tillsyningsmän kommer att påbörjas fredagen den 6 november 2013.