Utbildning

LPR utför utbildningar inom järnvägssäkerhet, bl. a.:
BARÅD – Råd och Skyddsinformation
BARÅDI – Informatör i Råd och Skyddsinformation
BASÄVISTA – Vistas i spår
BASÄSKYDD – Skydds- och säkerhetsledare
BASÄTSM – Tillsyningsman A-, E- och L-skydd samt vägvakt
OPT-TSA – Operatörsutbildning Tunga Spårgående Arbetsredskap

Kontakta oss för mer information. Repetitionsutbildning för tillsyningsmän kommer att påbörjas fredagen den 6 november 2013.