Transporter2018-11-30T08:47:05+00:00

Transsporter

Vi har ett antal lastbilar för transport av gods och schakt samt trailers för transport av maskiner och större/längre gods. Flera av lastbilarna är utrustade med kran.