Jour dygnet runt Tel  0707 - 68 57 49

splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sänkning av golvnivå i parkeringshus.

Läs mer...

Idag anlände 3 st LPR-stripade Seat Leon X-perience

Våra arbetsledare blir miljövänligare med Euro-miljöklass 6 - bilar.

Läs mer...

Tunnelsprängning för nytt spår på Svealandsbanan

LPR har hand om säkerhetsarbetet både ovan och under jord vid dubbelspårsutbyggnaden på Svealandsbanan.

Läs mer...

Spårarbete påsken 2015

LPR byter makadam, slipers och räls på spår D2 Stockholms Central.

Läs mer...

Svetscontainer

Vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön pågår ständigt...

Läs mer...

Sandupptagning

Sandupptagning våren 2015.

Läs mer...

Vinter 2014-2015

Vi summerar vintern som gått.

Läs mer...

Grön förstärkning inför vintern

LPR har fått förtroendet att snöröja flera plattformar, förstärker upp med 10 st Avanter till.

Läs mer...

Vi investerar i miljö, kvalitet och framförallt arbetsmiljö

Vi har investerat i fyra nya Huddig 1260C Rail. Tre av dem blir utrustade med Huddig Lift. Den första har levererats till vår anläggning i Uppsala.

Läs mer...

Vi är med och bygger Kvarnholmsförbindelsen

LPR samarbetar med Bilfinger att färdigställa Griffelvägens anslutning mot tunneln som leder mot Kvarnholmen.

Läs mer...

Montage av kabelstegar i Stockholms Södra

Cirka 500 meter kabelstege har monterats i tunneltak och på tunnelväggar i Stockholms Södra.

Läs mer...

Kontroll av Riddarholmstunneln och ramperna mot Cst och Sst

Vi har under några veckors tid hjälpt till med säkerhetsplanering, markarbeten och tillhandahållit spårgående maskiner och säkerhetsfunktionärer vid Projektengagemangs kontroller i Riddarholmen och ramperna mot Centralstation och Stockholms Södra.

Läs mer...

Rivning av Kallhälls stationshus

Vid avstängning natt mot lördag 24/5 ansvarade vi för järnvägssäkerheten i samband med rivningen av Kallhälls stationshus.

Läs mer...

Inkoppling förbigångsspår i Gamla Uppsala

Under helgen vecka 19 arbetar vi med omläggning av tågtrafiken i Gamla Uppsala. I Löten och i Samnan har vi byggt förbigångsspår och spårbroar.

Läs mer...

Korgarbeten i projekt NS14

Med hjälp av en spårgående grävlastare med 20-meters personlift utför Bilfingers personal isolering av gjutna brostöd.

Läs mer...

Tilläggsarbeten åt Svevia vid projekt Gamla Uppsala

Mark- och säkerhetsarbeten i projektet ”Dubbelspår Gamla Uppsala”.

Läs mer...

Upprustning av Tvärbanan mellan Gröndal och Liljeholmen

Vi ska under cirka åtta veckor i sommar byta ut räls och befästning på sträckan mellan Gröndal och Liljeholmen.

Läs mer...

Sandupptagning åt Riksbyggen

Efter en sval och snöfattig vinter har sandupptagningssäsongen dragit igång. Vi är bra rustade med flera nya maskiner och utrustningar.

Läs mer...

Nästa steg med arbetet vid nya järnvägsbron i Norrtull

Vi har under veckan slutfört första av sex gjutetapper. Arbetet fortgår och beräknas vara färdigt under sommaren 2014.

Läs mer...

Kapaciteten höjs Cst-Sörentorp

På uppdrag av Infranord AB utför vi markarbeten med bland annat kanalisation och byggnation av gångbryggor.

Läs mer...

BEST-entreprenad genom Gamla Uppsala

På uppdrag av Svevia AB utförs BEST-arbeten i den första etappen.

Läs mer...

Demontering av träbron (Solnabron)

Vi har ansvarat för säkerheten samt haft en del maskinella resurser vid demonteringen av Solnabron. Bron monterades för några år sedan och vägbanorna är tillverkade av limträbalk. Vi demonteringen över järnvägen användes personkorg från oss.

Läs mer...

Bärgningsarbeten efter urspårningen i Stockholms Södra

Tillsammans med Svea Spårservice AB har vi genomfört den första akuta insatsen efter urspårningen i Stockholms Södra på tisdagsmorgonen.

Läs mer...

Djupgrävning i Tomteboda

Vi schaktar för två stycken brostöd mellan spåren i Tomteboda och Karlberg för nya broar.

Läs mer...

Flytt av elskåp vid Stockholms Norra

Vi har tillsammans med Infratek AB och Elektrotjänst i Katrineholm AB flyttat elskåp vid Stockholms Norra.

Läs mer...

Förlängning av lastningsspår för Svea Skog

Mark- och spårarbeten åt Infranord AB i Kvarntorp.

Läs mer...

Ny lastbil

En ny Scania R480 Euro 5 har införskaffats

Läs mer...

Nytt trumstativ med flera fördelar

Nya trumstativet kan monteras i skopor, på pallgafflar eller på vagnar. Lätt och smidig konstruktion för snabba transporter.

Läs mer...

Urgrävning i Spånga

Slipersbyte och urgrävning i Spånga

Läs mer...

Slipersbyte åt Infranord AB mellan Gimo och Hargshamn

Vi utför, tillsammans med andra entreprenörer, ett slipersbyte mellan Gimo och Hargshamn.

Läs mer...

BEST-arbeten åt Svevia i Gamla Uppsala

Vi har under hösten utfört BEST-arbeten åt Svevia i Gamla Uppsala

Läs mer...

Etableringsplats Odensala

Tredje etableringsplatsen monterad i Odensala. Lättare och snabbare för felavhjälpningsfordon att etablera och avetablera spåren.

Läs mer...

Säkerhetsansvar vid rörspontsarbeten i Tomteboda

Vi ansvarar för järnvägssäkerheten vid rörspontsarbeten vid projekt NS14 i Tomteboda.

Läs mer...

Spårlägesfel i Säby

Ett av många uppdrag som vi utfört åt Infratek Sverige AB vid deras underhållskontrakt mellan Ulriksdal och Uppsala samt Sundbyberg till Bålsta.

Läs mer...

Stort uppdrag från JM Entreprenad AB i Rosersberg

Ett stort antal genomgrävningar för tvärkanalisation, montering av brunnar och platsgjutning av kontaktledningsfundament har utförts vid Stockholm Norra Kombiterminal SNK.

Läs mer...

Akutuppdrag efter större urspårning på Stockholms Central

Vi mobiliserade flertalet spårgående maskiner med redskap för järnvägsarbeten till arbetet efter en större urspårning med ett godståg på Stockholms Central.

Läs mer...

Säkerhets- och maskinresurser vid tunnelundersökningar

Vi, tillsammans med Infranord AB, tillhandahåller säkerhets- och maskinresurser vid tunnelundersökningar i Stockholms Södra.

Läs mer...

Byggnation av stoppbockar på Saltsjöbanan

Vi utför nya stoppbockar i Saltsjöbaden. I arbetet ingår schakt, armering och gjutning.

Läs mer...

Säkerhetsarbeten vid brorivning i Tomteboda

Två stycken broar har rivits i Tomteboda för att ge plats åt nya broar. Vi har ansvarat för järnvägssäkerheten.

Läs mer...

Säkerhetsarbete vid bromontering

Vi ansvarade för järnvägssäkerheten vid brolyft i Kvarteret Ingenting i Solna.

Läs mer...

Mark- och betongarbeten i Härryda

Mark- och betongarbeten i Härryda åt Goodtech Projects and Services AB.

Läs mer...

Spårbyggnation på bro

Ballastfri spårbyggnation med, en för Sverige, ny befästning. Cirka 230 meter.

Läs mer...

Montage av stor vepa åt NCC

Vi monterade en 6 x 40 meter stor vepa åt NCC

Läs mer...